logoLMT Landala modelltåg

 

Produkter Skala 0

Lok och Vagnar

Byggsatser

SJ Överföringsvagn litt Q37 p (slutsåld)

Överföringsvagnar har använts flitigt vid vissa smalspårsjärnvägar i samband med rationaliseringar för att minska kostnader för omlastning mellan normalspår och smalspår. En vanlig kombination var Att transportera öppna godsvagnar av typen O, Os m.fl.i sammanhållna tåg. Det förekom också att enskilda industrier lastade en normalspårig godsvagn placerad på en överföringsvagn som sedan kördes till en ramp och vidare på normalspår.

Q37p snhö

Q37p vid ramp

Q37p

Prototyp i bara mässingen

Byggsatsens innehåll

- Etsplåt bestående av 1 plåt i A5-storlek. Vissa delar finns dessutom i fler exemplar än nödvändigt.
- MS-profiler för balkar och vissa specialbitar.
- MS- tråd av alla nödvändiga dimensioner
- Gjutningar i mässing/brons
- Frästa plastdetaljer (bromsbackar)
- Dekaler
- Jiggar för en del arbeten
- Bygganvisning
Hjul ingår inte utan måste beställas separat.

Modellen kan byggas för 16,5 mm eller 19,8 mm spårvidd.

 

SJ godsvagn Litt O 1936 (slutsåld)

O1936_1

Prototyputförande.

Sveriges vanligaste godsvagn. Den tillverkades under åren 1936 till 1954 i mer än 8000 exemplar. Ingen svensk anläggning kan vara utan några sådana vagnar. Åtskilliga varianter har kommit fram genom åren med olika variationer på hjul,axelboxar, plåtlämmar etc. Modellen är gjord efter orginalritningarna. Byggaren har därför möjligheter - beroende på ambition och kunskaper - att ta fram vilken variant som önskas. Här nedan visas några exempel på varianter som kan göras med LMT byggsatsen på SJ Litt O

ustplar o lammar

Utan både stolpar och sidolämar

Enbart stolpar med kätting för lastsäkring.

stolpar o ned lammar

Med stolpar och nedfällda lämmar. Notera durkplåtsmönstret på gavellämmen

Byggsatsens innehåll

- Etsplåt bestående av 2 plåtar i A4storlek. Alla delar ingår och vissa delar finns dessutom i fler exemplar än nödvändigt.
- MS-profiler för balkar och vissa specialbitar.
- MS- tråd av alla nödvändiga dimensioner
- Gjutningar i mässing/brons
- Plastgjutningar (bromsbackar)
- Dekaler
- Jiggar för en del arbeten
- Bygganvisning
Hjul ingår inte

Modellen kan byggas i flera utföranden med LMT byggsats. Förutom ovan visade variationer kan ramverk och bromssystem byggas med varierande ambitionsnivå.

Exempel 1:

Med ett förenklat underrede och avsett för drift på modelljärnväg. Dragbalkar och sidosträvare kortas eller tas bort helt. Tvärbalkar och synliga delar av bromssystemet monteras efter önskemål. En sådan modell bör förses med NEM-kuliss och koppelfäste. Koppel från Lenz eller Brawa enligt NEM-standard passar koppelfästet.

Exempel 2:

Den har ett komplett underrede med balkar, stödbrickor och bromssystem. Denna modell bör ej förses med NEM-kulisskoppel eftersom detta innebär att vissa delar på buffertbalkarna, nämligen bromsslangar och ev modellkoppel, och en del av balkarna i underredet måste tas bort för att få plats med koppelkulissen. För denna modell rekommenderas i stället trådbygelkoppel enligt GMJS eller fast modellkoppel

Produkter:

Slutsåld

Signaler och Ställverk

Spännverk

på GMJS

Enkelt spännverk av SJ-modell för mekaniska signaler och växlar

Byggsatsen består av en sats med etsplåt, mässingsprofiler och tråd för hjulaxlar. Dessutom ingår en omfattande byggbeskrivning samt en del faktauppgifter om orginalet

Ett spännverk är ett måste för stationsmiljöer från första halvan av 1900-talet

Banlära för SJ 1916 berättar:
Vid mekaniska anordningar för signaler och växlar med och utan förregling används spännverk för att hålla stållinorna sträckta. Varje signal, växel o.s.v. styrs med en lina som går från ställverket till objektet ifråga och sedan tillbaka till veven eller hävstången i ställverket. Därför har varje objekt ett spännverk med två motvikter. Detta kallas enkelt spännverk. Spännverket tar upp förändringar som t.ex. temperaturvariationer. För att hindra att spännverkets dragande del oavsiktligt lyfter motvikten när signalen eller växeln skall läggas om finns en kuggstång som hindrar de båda motvikterna att lyfta oberoende av varandra.

 

Den som vill fördjupa sig ytterligare i ämnet rekommenderas studier i SJ Banlära som bl.a. finns på internet. (www.ekeving.se/t/BL1916/index.html

Byggsatsens innehåll

Byggsatsen innehåller en omfattande byggbeskrivning,
Etsplåt med alla byggbitar.
MS-profiler och trådar

Produkter:

F01 Enkelt spännverk av SJ-typ

ETSPLÅTAR

LMT Landala modelltåg konstruerar och tillverkar och levererar satser av etsplåtar till olika lok och vagnar. Somliga etsplåtar kommer att finnas som direktbeställning. Andra plåtar tas fram på beställning. Här nedan ses ett exempel på en av LMT Landala modelltåg etsplåtar under arbete.

Produkter skala 0

Vista Kulle

Paviljong (JGJ Vista Kulle)

För närvarande pågår produktion av etsplåtar till JGJ (Jönköping-Gripenberg Järnväg). Prototyp finns i skala S.

DG 27

Till denna etsplåt finns även boggiesidor som är 3D-ritade.

vabis sida

Dessa levereras separat

Produkter

C12 Etsplåt JGJ Litt Go nr 22

C12/2 Etsplåt (2 st) JGJ Litt Go nr 22

C121 Boggiesidor (2 st)till Vabis 600mm boggier skala 0 1:45

C122 Boggiesidor (4 st)till Vabis 600mm boggier skala 0 1:45

C13 Etsplåt JGJ Litt Go nr 28

D04 Etsplåt till JGJ Litt DG nr 28

Produkter skala S

Motorlok för smalspår 600 mm. Här nedan visas ett exempel på en del av en etsplåt till motorloket för 600 mm smalspår i skala S (1:64)

motorlok_S

Följande modeller finns som etsplåtar i skala S. Dessa kan konverteras till skala 0 och i vissa fall även till H0:

- ULB lok nr 5. Sedermera SJ Litt L5p nr 3015

- NKIJ Litt I

- SJ Litt Yo1. Etsplåten är anpassad till 3D-ritade fronter


För den som vill jämföra mellan de olika standard klicka här eller gå till resp standards hemsida.